Agrarische grondprijs gestegen

 In Uncategorized

In het 4e kwartaal van 2018 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op 65.200 euro per ha. Dat is ruim 2,5% hoger dan in 2017 (59.500 euro per ha) en bijna 5,2% hoger dan in 2016 (57.900 euro per ha). Daarmee ligt het prijsniveau op het hoogste niveau van de afgelopen jaren. Lees in het kwartaalbericht van het Kadaster en Wageningen Economic Research meer over de gemiddelde landelijke grondprijs over heel 2018.
Prijzen van bouwland en grasland
De prijs van bouwland steeg van 66.400 euro per ha in de eerste drie kwartalen van 2018 tot 73.800 euro per ha in het vierde kwartaal van 2018. Deze stijging volgt de stijgende trend van de laatste twee jaren (het derde kwartaal van 2017 is vanwege de sterk afwijkende prijs buiten beschouwing gelaten), maar is met een stijging van 11,1% ten opzichte van de rest van 2018 behoorlijk fors. De stijging hangt met name samen met de hoge gemiddelde grondprijzen voor bouwland die in West- en Zuid-Nederland zijn gerealiseerd. Over geheel 2018 komt de gemiddelde grondprijs voor bouwland uit op 68.900 euro per hectare.
De prijs van grasland is ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2018 in het vierde kwartaal van 2018 met 8,9% gestegen tot 59.700 euro per ha. Deze hoge grondprijs wordt veroorzaakt door een hoge gemiddelde grondprijs voor grasland in Oost- en Zuid-Nederland. Over heel 2018 noteert grasland een gemiddelde prijs van 56.000 euro per ha.

Recent Posts

Leave a Comment

Neem contact op

Bedankt voor uw bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Not readable? Change text. captcha txt