Rioolheffing

U betaalt rioolheffing voor:

  • Afvoer van het huishoudelijk afvalwater
  • Afvoer en opslag van hemelwater
  • Op peil houden van grondwater
  • Kosten voor aanleg of beheer van riolering

De hoogte van de rioolheffing verschilt per gemeente. De totale gemeentelijke opbrengst uit rioolheffing mag echter nooit hoger zijn dan wat de gemeente nodig heeft om deze taken uit te voeren. De gemeentelijke rioolheffing kan bestaan uit een gebruikersdeel en een eigenaarsdeel. Een gemeente is niet verplicht beide heffingen op te leggen. Een aantal gemeenten heft dan ook alleen van eigenaren. Het eigenaarsdeel is een vast bedrag en dus niet afhankelijk van het feitelijk gebruik. Het gebruikersdeel is wel afhankelijk van het feitelijk gebruik.

Er kunnen situaties zijn waarbij de aanslag niet juist is. Als u kamers verhuurd die geen zelfstandige voorzieningen hebben mag er maar één keer rioolheffing opgelegd worden.

Er zijn ook nog steeds panden zonder een rioolaansluiting. Een goede reden om bezwaar te maken.

Ook kan het zijn dat een gemeente op basis van waterverbruik een aanslag oplegt. Hierbij kan het zijn dat er geen juiste waterstand op de aanslag staat.
Hier is dan de rioolheffing op gebaseerd.

Neem contact op

Bedankt voor uw bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Not readable? Change text.