Wat is de WOZ?

 In Uncategorized

Wet waardering Onroerende Zaken

De WOZ-waarde is een grondslag voor belastingheffing door drie overheden.
De WOZ-waarde wordt voor de volgende belastingen gebruikt:

 1. Gemeente:
  1. Onroerendezaakbelasting (OZB)
  2. Optioneel: rioolheffing, forensenbelasting
 2. Belastingdienst:
  1. Wet inkomstenbelasting 2001:
   1. eigenwoningforfait
   2. afschrijving gebouwen voor ondernemers dan wel resultaatgenieters
   3. afschrijving en aftrekdrempel op monumentenwoningen
   4. in bepaalde omstandigheden de waardering voor bijvoorbeeld een vakantiewoning
  2. Wet op de vennootschapsbelasting 1969:
   1. afschrijving gebouwen
  3. Successiewet:
   1. de waardering van een woning bij overlijden of schenking (vanaf 01-01-2010) met een mogelijke waardedruk bij verhuur aan derden
 3. Waterschap:
  1. watersysteemheffing (voorheen: omslag gebouwd)

Daarnaast werkt de objectafbakening van artikel 16 Wet WOZ door in onder andere de Wet belastingen op milieugrondslag (energiebelasting), de Elektriciteitswet en de Gaswet.

Recommended Posts

Leave a Comment

Neem contact op

Bedankt voor uw bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Not readable? Change text. captcha txt